098 9830 250 priprema@mit-studio.hr
Select Page

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: RDG-VS 640i VERSACAMM PRINT&CUT digitalni printer

Kratki opis projekta: Obrt Mit-studio, grafičke i računalne usluge potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malogospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „RDG-VS 640i VERSACAMM PRINT&CUT digitalni printer“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1087.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati tržišnu konkurentnost obrta MIT-STUDIO uvođenjem nove tehnologije – stroja za tisak u digitalnoj tehnologiji superiornih performansi te povećanjem vidljivosti obrta na ciljnim tržištima kroz izradu web stranice.

Očekivani rezultati projekta:
·Nabavljena nova oprema za proizvodni proces
·Uvođenje nove tehnologije u proizvodni proces tiskanja
·Ubrzanje proizvodnog procesa
·Proširenje kapaciteta proizvodnje
·Porast prihoda od prodaje i povećanje tržišne svijesti o proizvodima obrta

Ukupna vrijednost projekta: 288.750,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 196.350,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 02. siječnja 2018. – 02.srpnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Miomir Mraz, priprema@mit-studio.hr, tel.: +38549 228 888

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Mit-studio, grafičke i računalne usluge